Obsah sekce: Ke stažení

Složení Monitorovacího výboru Operačního programu Rybářství 2021–2027

Složení Monitorovacího výboru Operačního programu Rybářství 2021–2027 je v souladu s čl. 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze dne 24. června 2021, o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky.

Monitorovací výbor Operačního programu Rybářství 2021–2027 řídí předseda/místopředseda. Členové a jejich zástupci jsou odborníci profesních organizací, státní správy, zprostředkujícího subjektu a dalších zainteresovaných partnerů.