2.2.3 Organizace producentů

Podpora je cílena na aktivity spojené se zakládáním organizace producentů nebo sdružení organizací producentů a mezioborových organizací uznaných podle kapitoly II oddílu II nařízení č. 1379/2013. Typy aktivit zahrnují rovněž podporu na přípravu a realizaci plánů produkce a uvádění produktů na trh, jež jsou hlavním prvkem Společné organizace trhu za účelem zajištění správné funkčnosti organizace producentů, sdružení organizací producentů a mezioborových organizací a přispění k plnění cílů Společné rybářské politiky.​

​Výzvy v rámci aktivity 2.2.3 Organizace producentů:

  • 18. výzva