Obsah sekce: Ke stažení

Pravidla pro zadávání zakázek, verze 1, účinná od 1. 11. 2021

Řídicí orgán OP Rybářství vydává v návaznosti na Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021–2027, verze 1, srpen 2021, který byl vydán Ministerstvem pro místní rozvoj, Pravidla pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení, která nejsou zadávána dle postupů stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, platných pro Operační program Rybářství 2021–2027.

Více