2.2.1 Propagační kampaně

Aktivita 2.2.1 Propagační kampaně je zaměřena na podporu aktivit související s propagací udržitelné akvakultury a zejména informovaností spotřebitelů o přínosech konzumace rybího masa a výrobků z ryb. Podpora je poskytnuta také na pořádání a účast na veletrzích a výstavách, vydávání publikací, pořádání seminářů a konferencí.

Výzvy v rámci aktivity 2.2.1 Propagační kampaně:

  • 9. výzva
  • 14. výzva