2.2.1 Propagační kampaně

Aktivita 2.2.1 Propagační kampaně je zaměřena na podporu aktivit související s propagací udržitelné akvakultury a zejména informovaností spotřebitelů o přínosech konzumace rybího masa a výrobků z ryb. Podpora je poskytnuta také na pořádání a účast na veletrzích a výstavách, vydávání publikací, pořádání seminářů a konferencí.

Příjemci: Podpora je určena pro Ministerstvo zemědělství a pro příspěvkové organizace Ministerstva zemědělství.

Použitá míra podpory: 100 % způsobilých výdajů (způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 10 000 Kč a maximálně 30 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt).

Výzvy v rámci aktivity 2.2.1 Propagační kampaně:

  • 9. výzva