Obsah sekce: Ke stažení

1.4.2 Sledovatelnost produktů

Podpora je zaměřena na aktivity vedoucí ke zlepšení sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury a na činnosti související s monitorováním, kontrolou, vynucováním a posílením institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž.


Příjemci: Podpora je určena pro Ministerstvo zemědělství, např. Odbor potravinářský a pro orgány členského státu odpovědné za organizování úředních kontrol nebo jakýkoli jiný orgán, na který byla tato pravomoc přenesena jako SVS, SZPI​.

Výzvy v rámci aktivity 1.4.2 Sledovatelnost produktů:

  • 19. výzva