Aktivita je zaměřena na vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla) do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry. Vysazování je realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře (rozkrmeného monté) o délce menší než 20 cm.

Příjemci: Podpora je určena pro podniky akvakultury , rybářským svazům a rybářským spolkům, které jsou uživateli rybářských revírů . Podpora může být dále poskytnuta rybářským svazům, rybářským spolkům a podnikům akvakultury, které mají smluvní vztah s rybářskými svazy a rybářskými spolky, které jsou uživateli rybářských revírů.

Použitá míra podpory: 100 % (25 000 až 10 000 000 Kč na projekt).

Výzvy v rámci aktivity 1.6.1 Vysazování úhoře říčního:

  • 10. výzva