Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Podmínky pro zadávání zakázek

Žadatel/příjemce dotace, který je zadavatelem podle § 4, odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“), postupuje podle tohoto zákona, tj. zodpovídá za řádné provedení zadávacího řízení a jeho průběh náležitě dokladuje podle tohoto zákona.

Zadavatelé (žadatelé/příjemci dotace), kteří nespadají pod působnost ZZVZ, jsou povinni postupovat dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení Operačního programu Rybářství 2021-2027 (dále „Pravidla pro zadávání zakázek“).

V souborech "KE STAŽENÍ" naleznete adresáře se závaznými Pravidly pro zadávání zakázek, která stanoví postup pro zadávání zakázek pro žadatele a příjemce dotací z Operačního programu Rybářství 2021-2027. Dále jsou zde mj. umístěny i seznamy dokumentací ze zadávacího řízení dle ZZVZ a z výběrového řízení dle Pravidel pro zadávání zakázek.