Pravidla pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení pro Operační program Rybářství 2021–2027

Pravidla pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2021–2027. Žadatelé jsou povinni se řídit účinnými Pravidly pro zadávání zakázek ke dni vyhlášení zakázky nebo přímé dodávky.

  • Pravidla pro zadávání zakázek, verze 1, účinná od 1. 11. 2021