2.2.2 Zpracování produktů

Aktivita je zaměřena na podporu zelené a digitální transformace a posílení konkurenceschopnosti a odolnosti zpracovatelských podniků, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh.

Příjemci: Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury nebo zpracovateli ryb. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

Použitá míra podpory: 50 %

Výzvy v rámci aktivity 2.2.2 Zpracování produktů akvakultury:

  • 3. výzva
  • 7. výzva
  • 13. výzva