Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Operační program Rybářství na období 2021 – 2027

Operační program Rybářství je nástrojem čerpání prostředků z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) v programovém období 2021–2027 a přispívá především k plnění cílů Společné rybářské politiky, Zelené dohody pro Evropu a Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu.

Více

Zpravodajství - Archiv

Zpět

Ke stažení