Dozorčí rada Fondu

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Kontroluje činnost Fondu, hospodaření i naplňování jeho poslání. Přezkoumává účetní uzávěrku Fondu, vyjadřuje se k návrhu rozpočtu a výroční zprávě. Do pětičlenného týmu dozorčí rady volí předsedu ze svých řad Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, stejně jako další tři členy rady. Místopředsedu pak volí a odvolává Senát Parlamentu ČR. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté.


Kováčik

Předseda

Kováčik Pavel, Ing.
Poslanec Parlamentu ČR
Kratochvíle

Místopředseda

Bazala Josef
Senátor Parlamentu ČR
Kott

Člen

Kott Josef, Ing.
Poslanec Parlamentu ČR
Oborná

Člen

Oborná Monika, Ing.
Poslanec Parlamentu ČR
Věková

Člen

Věková Jitka, PhDr.