Dozorčí rada Fondu

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Kontroluje činnost Fondu, hospodaření i naplňování jeho poslání. Přezkoumává účetní uzávěrku Fondu, vyjadřuje se k návrhu rozpočtu a výroční zprávě. Do pětičlenného týmu dozorčí rady volí předsedu ze svých řad Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, stejně jako další tři členy rady. Místopředsedu pak volí a odvolává Senát Parlamentu ČR. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté.


Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D.

Předseda

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D.
Poslanec Parlamentu ČR

Josef Bazala

Místopředseda

Josef Bazala
Senátor Parlamentu ČR

Prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Člen

Prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Ing.

Člen

Ing. Pavel Moulis, Ph.D.

Ing. Josef Stehlík

Člen

Ing. Josef Stehlík