Dozorčí rada Fondu

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Kontroluje činnost Fondu, hospodaření i naplňování jeho poslání. Přezkoumává účetní uzávěrku Fondu, vyjadřuje se k návrhu rozpočtu a výroční zprávě. Do pětičlenného týmu dozorčí rady volí předsedu ze svých řad Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, stejně jako další tři členy rady. Místopředsedu pak volí a odvolává Senát Parlamentu ČR. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté.


Velebný

Předseda

Velebný Ladislav

Poslanec PČR, zastupitel Dolních Moravic, bývalý zastupitel Moravskoslezského kraje (ČSSD), podnikatel. Vystudoval obor stavební zámečník a poté absolvoval základní vojenskou službu. V letech 1987–1990 pracoval jako tajemník Národního výboru v Dolních Moravicích. Dvacet let působil v čele této obce ve funkci starosty. Nyní je zastupitelem obce. V roce 1995 vstoupil do ČSSD, zastává zde funkci místopředsedy KVV ČSSD Moravskoslezského kraje a OVV ČSSD Bruntál. V roce 2000 byl zvolen zastupitelem Moravskoslezského kraje, jímž byl až do roku 2012. V roce 2009 se stal poslancem Parlamentu ČR. Svůj mandát ve volbách obhájil v roce 2010 a 2013. V současnosti zasedá jako místopředseda v Zemědělském výboru a je členem v Hospodářském výboru. Je také členem Stálé delegace do Středoevropské iniciativy, Poslaneckého klubu ČSSD, podvýboru pro lesní a vodní hospodářství, pro potravinářství a veterinární činnost, pro technickou ochranu přírody, pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci a předsedou podvýboru pro rozvoj venkova. Od 7. května 2014 je předsedou dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu a od 11. března 2015 členem Stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny.


Kratochvíle

Místopředseda

Kratochvíle Karel, Ing.
Senátor Parlamentu ČR
Telefon: +420 602 440 250
E-mail: kratochvilek@senat.cz
Adresa: Hradební 134/II, 397 01 Písek; Smetanova 533, 386 01 Strakonice

Faltýnek

Člen

Kott Josef, Ing.
Poslanec Parlamentu ČR
Telefon: +420 257 172 203
E-mail: kottj@psp.cz
Adresa: Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Kováčik

Člen

Kováčik Pavel, Ing.
Poslanec Parlamentu ČR
Telefon: +420 257 172 170
E-mail: kovacik@psp.cz
Adresa: Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Kudela

Člen

Kudela Petr, Ing.