Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Prioritní osa 2 Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh

Cílem Osy II je udržení roční produkce sladkovodních ryb na úrovni 20 tisíc tun ročně do roku 2015. Dalším cílem je zlepšení kvality vodního prostředí v rybnících do roku 2015 ve srovnání s rokem 2005. Očekávaná plocha rybníků, na nichž bude realizováno toto opatření, představuje předběžně cca 1500 ha. Dále je cílem je zajistit modernizaci zpracovatelských kapacit (výroben) tak, aby produkce v roce 2015 dosáhla 5,5 tisíc tun zpracovaných ryb nebo rybích výrobků za rok. Jedním z dalších cílů, který bude dosažen prostřednictvím zlepšení pracovních podmínek, je zvýšení počtu zaměstnaných žen v odvětví rybářství ze stávajícího počtu 264 minimálně na 280.

Ke stažení