Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Prioritní osa 3 Opatření ve společném zájmu

Cílem Osy III je zvýšení spotřeby sladkovodních ryb v ČR ze současné hodnoty 1,4 kg/obyvatele za rok minimálně na hodnotu 1,55 kg/obyvatele za rok. Dalším cílem Osy III je v souladu s platnou legislativou EU realizovat alespoň 5 projektů na zarybnění druhy ryb. Očekává se uskutečnění minimálně 7 projektů na zvyšování odborných znalostí. Významným cílem je i zveřejnění výsledků testování minimálně 8 inovačních technologií za účelem využití nových vědeckých poznatků v akvakultuře.

Zpravodajství - Archiv

Zpět

Ke stažení