Obsah sekce: Zpravodajství

Podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností

Záměrem dotačního titulu je podpora zemědělců, kteří se věnují produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností (jabloň, hrušeň, meruňka a třešeň). S tím související revitalizace sadů vzniklých před rokem 1995, čili postupná obnova, čímž i zvýšení počtu produkce schopných jedinců.