Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF)

Hlavní činností PGRLF je poskytování podpor formou dotací úroků z komerčních úvěrů, finanční podpora pojištění, poskytování záruk, půjček a úvěrů, či poskytování finančních prostředků ke snížení jistiny úvěrů.

V současné době zahrnuje nabídka podpory ze strany PGRLF třináct programů určených pro zemědělské prvovýrobce, zpracovatele zemědělské produkce a podnikatele v oblasti zpracování dřeva a lesního hospodářství. Vedle primárních podpor ve formě subvence částí úroků z komerčních úvěrů je dnes poskytována přímá podpora pojištění či nákupu zemědělské půdy, podpora ve formě úvěrů poskytnutých PGRLF a podpora ve formě zajištění úvěrů.

Další významnou roli PGRLF plní prostřednictvím podpor pojištění hospodářských zvířat a plodin, pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin a pojištění lesních porostů.

V rozsahu Smlouvy o zajištění některých činností spojených s přijímáním žádostí o poskytnutí podpor PGRLF regionálními odbory SZIF ze dne 15. 12. 2014, včetně dodatku, byl SZIF pověřen k některým úkonům, které jsou spojené s administrací žádostí v rámci jednotlivých programů PGRLF.

Podrobné informace k činnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu jsou přístupné na internetových stránkách www.pgrlf.cz.

Ke stažení