Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

2.2. Opatření Natura 2000 v lesích


Cíle opatření

 • Řešení specifického znevýhodnění vlastníků lesa
 • Zvýšení environmentální hodnoty lesů
 • Trvale udržitelné využití lesní půdy
 • Zlepšení životního prostředí a krajiny

  V rámci tohoto opatření je navrhováno jedno podopatření: Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu.

  Charakteristika podopatření
  Zachování stavu přírodních stanovišť chráněných podle evropské legislativy tím, že na vybraných územích bude podporováno zachování současné optimální druhové skladby základních dřevin lesních porostů nebo současného hospodářského tvaru lesa.

  Cíle podopatření
  Zachování stávajícího lesního hospodářského souboru s bohatou biodiverzitou při vypracování nového lesního hospodářského plánu (na místo jeho přeměny na lesní hospodářský soubor s nižší ekologickou hodnotou).

  Legislativa
  Podmínky opatření Natura 2000 v lesích jsou upraveny v nařízení vlády 147/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 • Zpravodajství - Archiv

  Zpět

  Ke stažení