Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

1.1.2. Prohlubování diverzifikace zemědělských činností

Podopatření je zaměřeno na podporu diverzifikace činností zemědělských podniků za účelem získání nových zdrojů příjmů zemědělců. Podporované aktivity se musí týkat produktů, uvedených v Příloze I Smlouvy ES (tzv. Římské smlouvy o založení ES).

Více

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv