Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

2.3.2. Chov vodních živočichů - akvakultura

Hlavním cílem tohoto podopatření je podpora akvakultury.

Podpora je určena na:

  • zvýšení produkční kapacity akvakultury (výstavba nové jednotky a/nebo rozšíření stávajících jednotek) a modernizaci existujících jednotek akvakultury

Konečnými příjemci podpory je fyzická nebo právnická osoba, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko za účelem dosažení zisku.

Více

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv