Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

2.3.3. Činnosti prováděné odborníky v rybářství a propagační opatření

Podpora je určena na:

  • založení producentských organizací
  • snížení patologických rizik
  • podpora hledání nových odbytišť

Konečnými příjemci podpory pro založení producentských organizací mohou být schválené producentské organizace dle nařízení Rady (ES) č. 104/2000. Konečnými příjemci dotace pro ostatní podporované činnosti z popisu podopatření 2.3.3. mohou být fyzické nebo právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb nebo vodních živočichů, provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko za účelem dosažení zisku. Na podporu hledání nových odbytišť může žádat také profesní sdružení podnikatelů v akvakultuře, zpracovatelů ryb a vodních živočichů ČR.

Více

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv