Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství

Cílem tohoto podopatření je vytvoření dalších zdrojů příjmů pro subjekty podnikající v zemědělské výrobě.

Příjemcem podpory může být:

  • fyzická osoba, právnická osoba nebo samostatně hospodařící rolník, jejichž příjmy pocházejí ze zemědělské výroby provozované jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.
Předmět projektu (investiční záměr), na který lze poskytnout podporu z tohoto podopatření (žadatel si pro jeden projekt může zvolit pouze jeden investiční záměr):

  1. výstavba, rekonstrukce a modernizace a vybavení zařízení pro agroturistiku (např. pokoje, prázdninové byty a domy pro hosty, prostory pro pobyt hostů, včetně sanitárních zařízení, kuchyní a jídelen pro prázdninové hosty), zařízení a vybavení zařízení pro volný čas (pro sportovní a relaxační činnost, víceúčelová zařízení, úprava lesních a polních cest a stezek v rámci agroturistiky),
  2. diverzifikace zemědělských činností a činností blízkých zemědělství k zajištění více aktivit nebo alternativních příjmů (výstavba, rekonstrukce a modernizace objektu určeného k provozování dané činnosti, vybavení dílny nebo provozovny),
  3. podpora pro využívání alternativních zdrojů energie - max. 5 MW (určeno pro zpracování biomasy, lisovaného paliva a bioplynu - výsledkem projektu musí být tvorba tepla nebo energie)

Druh a výše podpory:

Více

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv