Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

1.3.2. Investice do lesů

Záměrem tohoto podopatření je zpřístupnění lesa jak pro k přírodě šetrné technologie, tak pro návštěvníky lesa. Hospodaření s vodou v krajině a vytvoření předpokladů pro její akumulaci a neškodné odvádění z lesních pozemků je nezbytné pro zvýšení bezpečnosti majetků v nižších polohách. Cílem tohoto projektu není pouze výstavba cestní a vodní infrastruktury, ale i její včasná údržba a opravy. Za tímto účelem bude posílena kapacita techniky pro její údržbu a podpořeny technologie na hospodaření v lesích, které jsou k lesu i podloží maximálně šetrné.

Více

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv