Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

1.3.1. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření

Toto podopatření je zaměřeno na obnovu lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem, aby les v co nejkratší době znovu začal plnit všechny své produkční i mimoprodukční funkce. Realizace ochranných preventivních opatření má z pohledu ochrany přírody a krajiny větší význam, než vlastní odstraňování škod, pro vysokou efektivnost takto vynaložených prostředků.

Více

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv