Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny

Podopatření je zaměřeno na zlepšení a ochranu zemědělsky využívaných pozemků v oblastech s nepříznivým vodním režimem (oblasti s nadbytkem nebo nedostatkem srážek, rizikové oblasti z hlediska výskytu povodní). Realizace tohoto podopatření umožní vytvoření prostorové rovnováhy mezi hospodářským a kulturním rozvojem spojeným s využíváním území ohroženého povodněmi a potřebami využít toto území ke zpomalení odtoku vody, akumulace vody a snížení velikosti průtoků.

Více

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv

Ke stažení