SZIF poskytuje

Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

2.1.4. Rozvoj venkova LEADER+

Hlavním cílem tohoto podopatření je zapojení širokých vrstev obyvatelstva do spolupráce při řešení problematiky jednotlivých oblastí (mikroregionů) formou převzetí iniciativy rozhodovacích procesů týkajících se příslušné venkovské oblasti.

Podopatření se dělí na dva investiční záměry (dvě skupiny):

Více

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv

Ke stažení