Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

1.3.4. Zalesňování zem.nevyužívaných půd

Toto podopatření se zaměřuje na zalesnění zemědělsky nevyužívaných nelesních půd. Tyto ladem ležící půdy, které zpravidla v minulosti byly zemědělsky využívány, nejsou pro kulturní krajinu dobrou vizitkou. Tyto půdy jsou bonitně podprůměrné a nelze předpokládat obnovení zemědělského hospodaření na těchto půdách. Tyto nevyužívané pozemky jsou zdrojem semen plevelů, stávají se líhništi různých hmyzích škůdců a často se na nich tvoří černé skládky. K zabránění těchto škodlivých jevů je vhodné jejich zalesnění. Tím dochází i ke zvýšení ekonomické, ekologické i sociální hodnoty krajiny.

Více

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv