Obsah sekce: Ke stažení

OPATŘENÍ 3.3. PODPORA A ROZVOJ NOVÝCH TRHŮ A PROPAGAČNÍ KAMPANĚ

Specifické cíle dotace/očekávané účinky:

  1. široká informovanost zákazníka v návaznosti na požadavky zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury,
  2. zvyšování informovanosti zákazníků v rámci regionálních, národních a nadnárodních reklamních kampaní,
  3. prezentace produktů akvakultury a obrazu produktů akvakultury a odvětví rybářství na veletrzích a výstavách.

Více

Ke stažení