Podpora mléka užívaného jako krmivo

Podpůrný režim Podpora mléka užívaného jako krmivo se neukázal být pro podporu trhu účinný, a proto byla dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, ke dni 1. 1. 2014 ukončen.