Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR) bude navazovat obecnou podporou malého a středního podnikání (nad velikostí mikropodniků s místní spotřebou). Opatření navazuje na opatření 2.2. programu SAPARD. Respektuje cíle Lisabonské strategie a Národního lisabonského programu 2005 - 2008 (Národní program reforem ČR).

Více

Zpravodajství

Archiv

Ke stažení