Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v České republice

Podle Nařízení vlády č. 306/2006 Sb., o stanovení některých podmínek pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob, je Státní zemědělský intervenční fond (dále jen Fond) v souladu se zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů, organizací příslušnou pro administraci programu Evropské unie „Dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob“ v České republice.

Více

Zpravodajství

Archiv