Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Poskytování finančních podpor pro organizace producentů

Organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny sdružuje alespoň 5 členů producentů a její minimální hodnota roční obchodované produkce činí 6 mil. Kč. Organizace producentů plní v jednotlivých letech operační program, na základě kterého je organizaci vyplácena podpora.

Související legislativa:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění;

nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění;

nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

nařízení Komise (EU) 2017/891, v platném znění,

prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/892, v platném znění.

Ke stažení