Použití kaseinu a kaseinátů při výrobě sýrů

Podpora výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka vyrobeného v Evropské Unii se neukázala být pro podporu trhu účinná, a proto byla dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, ke dni 1. 1. 2014 ukončena, a to spolu s pravidly týkajícími se použití kaseinu a kaseinátů při výrobě sýrů.