Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Předčasné ukončení zemědělské činnosti

Příjem vstupních žádostí do PUZČ HRDP byl ukončen v roce 2006. Na tento program navazuje opatření 1.3.3 PUZČ EAFRD v rámci Programu rozvoje venkova.

Opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti si klade za cíle zajistit přiměřený příjem a důstojné životní podmínky pro starší zemědělce, kteří se rozhodnou ukončit aktivní zemědělské hospodaření (podnikání), a podpořit proces nahrazování starších zemědělců mladšími, schopnými zlepšit ekonomickou životaschopnost zemědělských podniků a zajistit jejich strukturální přizpůsobování. Podstatou opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti je převod veškeré užívané zemědělské půdy podnikatelského subjektu na jiný podnikatelský subjekt a poskytnutí finanční podpory převodci jako částečnou náhradu příjmů za předpokladu splnění definovaných podmínek oběma podnikatelskými subjekty.

Více

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv

Ke stažení

  • Novela 96/2008
    524KB|Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 69/2005 Sb.,o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb.
  • Novela nařízení vlády - PUZČ
    960KB
  • Nařízení vlády č. 69/2005 Sb.
    84KB|O stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele