SZIF poskytuje

Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Převody, přechody prémiových práv mezi chovateli krav bez TPM, popřípadě mezi chovateli bahnic

Žádost o potvrzení převodu nebo přechodu PP se podává na ZA-PÚ místně příslušném nabyvateli do 30 dnů od data, kdy byl převod/přechod uskutečněn.

Kontaktní údaje

Ke stažení