Obsah sekce: Zpravodajství

Priorita II. Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání

Hlavním účelem pozemkových úprav je uspořádání vlastnických práv k pozemkům, prostorové a funkční úpravy pozemků a jejich reálné vytyčení. Vyjasnění vlastnických vztahů prostřednictvím pozemkových úprav, zapsání vlastnických práv včetně geodetických informací o vlastnických pozemcích, je předpokladem pro trh s půdou a investice do půdy.

Více

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv