Priorita III. Technická pomoc

Cílem Priority III je poskytnout technickou pomoc v rámci realizace OP Zemědělství se zaměřením na podporu jeho efektivního řízení, jeho propagaci a na podporu efektivního hodnocení OP Zemědělství a vybraných projektů.

V rámci této priority bude poskytováno financování především na pokrytí nákladů spojených s:

Více