Obsah sekce: Zpravodajství

Priorita I. Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství

V oblasti zemědělství se jedná především o zajištění jeho větší konkurenceschopnosti a adaptaci na podmínky evropského trhu, o zvýšení produktivity práce, o zvýšení přidané hodnoty a kvality zemědělských produktů a tím i zvýšení příjmů v zemědělství. Vytváření nových a zachování stávajících pracovních míst a růst příjmů v zemědělství mohou velice kladně ovlivnit nepříznivý stav věkové a vzdělanostní struktury obyvatel na venkově. Rovněž prohloubení diverzifikace zemědělských aktivit a určité výhody poskytnuté mladým začínajícím zemědělcům zcela jistě pozitivně ovlivní život na venkově a přispějí k odstranění hospodářských a sociálních rozdílů jak z pohledu sektorů, tak z pohledu regionálního.

Více

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv