Povinně zveřejňované informace

Informace dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.

Uvozovací text
položky
Obsah položky
1. Název Státní zemědělský intervenční fond
2. Důvod a způsob založení Fond je právnickou osobou se sídlem v Praze. Fond je správním úřadem a náleží do působnosti Ministerstva zemědělství. Více naleznete zde.
3. Organizační struktura Organizační struktura SZIF
4. Kontaktní spojení Kontakty SZIF
4.1 Kontaktní poštovní adresa Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33
Praha 1
110 00

4.2 Adresa úřadovny
pro osobní návštěvu
Kontakty na jednotlivá pracoviště jsou dostupné zde.
4.3 Úřední hodiny Úřední hodiny jednotlivých pracovišť Státního zemědělského intervenčního fondu jsou k dispozici zde.
4.4 Telefonní čísla Telefonní čísla na jednotlivé útvary SZIF
4.5 Adresa internetových stránek https://www.szif.cz/
4.6 Adresa podatelny Informace o podatelnách a informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Státním zemědělském intervenčním fondu
4.7 Elektronická adresa podatelny podatelna@szif.cz
info@szif.cz
international@szif.cz
byrokracie@szif.cz
press@szif.cz
4.8 Datová schránka ID datové schránky: jn2aiqd
5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: 000-3926001/0710

6. IČO

IČO - 48133981

7. Plátce daně z přidané hodnoty SZIF není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty -
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Hlavní právní předpisy a některé další právní dokumenty týkající se oblasti činnosti SZIF.
8.2 Rozpočet Státní pokladna: Státní zemědělský intervenční fond | Monitor (statnipokladna.cz)
Rozpočet SZIF
9. Žádosti o informace Jak žádat o informace
10. Příjem podání a podnětů Podání lze učinit všemi způsoby, které předpokládá správní řád či jiné předpisy vztahující se k příslušnému typu podání. Kontakty pro příjem podání jsou uvedeny zde.
11 Předpisy -
11.1 Nejdůležitější používané předpisy Hlavní právní předpisy a některé další právní dokumenty týkající se oblasti činnosti SZIF
Tématické přehledy (eAGRI)
11.2 Vydané právní předpisy ------------------------------
12 Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad je dostupný zde.
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací. ------------------------------
13 Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv ------------------------------
13.2 Výhradní licence ------------------------------
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.


Informace dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.

Postupy, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování podání nebo podnětů, zveřejněné na portálu veřejné správy v podobě popisu úkonů orgánu veřejné moci