Obsah sekce: Ke stažení

Poskytování informací: jak postupovat

Státní zemědělský intervenční fond poskytuje informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádosti o poskytnutí informace je možné podat ústně na kterémkoliv pracovišti SZIF nebo následujícími způsoby:

E-MAILEM

na e-mailovou adresu podatelna@szif.cz

DATOVOU SCHRÁNKOU

jn2aiqd

PÍSEMNĚ

na adresu:
Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33
110 00 Praha 1


Povinně zveřejňované informace

Tyto informace jsou dostupné na této stránce pod záložkou Ke stažení

Ke stažení