Obsah sekce: Ke stažení

Poskytování informací: jak postupovat

Státní zemědělský intervenční fond poskytuje informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádosti o poskytnutí informace je možné podat ústně na kterémkoliv pracovišti SZIF nebo následujícími způsoby:

E-MAILEM

na e-mailovou adresu podatelna@szif.cz

DATOVOU SCHRÁNKOU

jn2aiqd

PÍSEMNĚ

na adresu:
Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33
110 00 Praha 1


Povinně zveřejňované informace

Tyto informace jsou dostupné na této stránce pod záložkou Ke stažení

Ke stažení