Prohlášení o přístupnosti

Státní zemědělský intervenční fond se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.szif.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na www.szif.cz a Portál farmáře SZIF.

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný (www.szif.cz):

 • Některý netextový obsah neobsahuje textové alternativy (Pravidlo 1.1. Textové alternativy)
 • Multimediální prvky závisející na čase nejsou opatřeny alternativami (Pravidlo 1.2. Multimediální prvky závisející na čase)
 • Některé prvky nesplňují minimální kontrast (Pravidlo 1.4.3 Minimální kontrast)
 • Některé funkce obsahu není možné ovládat přes rozhraní klávesnice (Pravidlo 2.1 Přístupnost z klávesnice)
 • U pohyblivého obsahu není možnost ovládání časování (Pravidlo 2.2 Dostatek času)
 • Vzhled a ovládání internetových stránek (Pravidlo 3.2.1 Zaměření a 3.2.2 Vstup uživatele)
 • Není zajištěna maximální kompatibilita se současnými i budoucími přístupovými zařízeními včetně asistivních technologií (Pravidlo 4.1 Kompatibilní)

Níže uvedený obsah není přístupný (Portál farmáře SZIF):

 • Některé prvky nesplňují minimální kontrast (Pravidlo 1.4.3 Minimální kontrast)

Prohlášení bylo revidováno dne 1. 9. 2021.

Nepřiměřená zátěž při plnění požadavků stanovených zákonem o přístupnosti byla vyhodnocena s ohledem na v současné chvíli probíhající přípravy úprav webových stránek Státního zemědělského fondu, u kterých budou plně zohledněny zákonné požadavky.
Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje s předpokladem splnění podmínek nejpozději během roku 2022.

Výjimky z přístupnosti

Sekce webu Portál farmáře vyžaduje pro přihlášení zapnuté cookies.
Zásady používání souborů cookies.
Aplikace Odebírání novinek a Identifikace žadatele na Portálu farmáře potřebuje pro svojí správnou funkčnost zapnutý javascript.

Vzhledem k rozsahu funkcionality a služeb zajišťovaných zejména v části Portál farmáře a závislosti těchto služeb na řadě dalších externích zdrojů nelze technicky zajistit plnou funkcionalitu a přizpůsobení obsahu a kódu webových stránek SZIF všem programovým vybavením (prohlížečům). Plná funkcionalita webových stránek a jednotlivých služeb je v současnosti garantována pouze pro webové prohlížeče Microsoft Internet Explorer/Edge, Mozilla Firefox a Google Chrome v aktuálních podporovaných verzích výrobce.

Omezení podpory

Od 1. 11. 2020 je vypnuta podpora zastaralého protokolu TLS v1.0 a v1.1 na serverech produkčního prostředí IS SZIF. Nadále bude možné používat pouze protokoly TLS v1.2.

Dopad ukončení podpory zastaralých protokolů (v obecném smyslu) má zejména na kompatibilitu starých zařízení (operačních systémů) a web prohlížečů.
Kombinace operačních systému a prohlížečů, které nejsou s TLS 1.2 kompatibilní (podle SSLlabs.com):

 • Android 4.3 a starší
 • Apple ATS 9/ iOS 9 R
 • IE 6 / XP, IE 7 / Vista, IE 8-10 / Win 7 (nutný upgrade na IE 11), IE 10 / Windows Phone 8.0
 • Open SSL 0.9.8y
 • Safari 5.1.9 / OS X 10.6.8, Safari 6.0.4 / OS X 10.8.4

Doporučení pro uživatele v případě, že se po vypnutí protokolu TLS v1.0 a v1.1 uživateli zobrazí informace, že stránku nelze zobrazit (nenaváže se spojení):

 • Pro již nepodporované prohlížeče je nutný upgrade na některou z podporovaných vyšších verzí.
V případě potřeby se můžete obracet na naši Infolinku technické pomoci tel.: 222 871 871, e-mailová adresa info@szif.cz.

Informace prezentované v jiných formátech

Některé informace na tomto webu jsou dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

 • pdf - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Reader;
 • doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx - produkty řady Office společnosti Microsoft;
 • rtf - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů;
 • zip - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu technického správce serveru - info@szif.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21
e-mail: pristupnost@mvcr.cz