Webové stránky Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF) se snaží o maximální přístupnost a bezbariérovost a splňují všechny zásady přístupnosti dané vyhláškou č. 64/2008 Sb. (Pravidla tvorby přístupného webu) a všechny hlavní zásady přístupnosti podle metodik WCAG 2.0 a podle zásad projektu Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých - Blind Friendly Web.

Web je vytvořen podle specifikace XHTML 1.0 a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah je kompletně oddělen od stylu pomocí CSS, díky tomu je možné web prezentovat na dalších výstupních zařízeních. Velikost písma je definovaná v relativních jednotkách, takže písmo se dá zvětšovat i zmenšovat pomocí standardních nástrojů prohlížeče.

Výjimky z přístupnosti

Sekce webu Portál farmáře vyžaduje pro přihlášení zapnuté cookies.
Zásady používání souborů cookies.
Aplikace Odebírání novinek a Identifikace žadatele na Portálu farmáře potřebuje pro svojí správnou funkčnost zapnutý javascript.

Vzhledem k rozsahu funkcionality a služeb zajišťovaných zejména v části Portál farmáře a závislosti těchto služeb na řadě dalších externích zdrojů nelze technicky zajistit plnou funkcionalitu a přizpůsobení obsahu a kódu webových stránek SZIF všem programovým vybavením (prohlížečům). Plná funkcionalita webových stránek a jednotlivých služeb je v současnosti garantována pouze pro webové prohlížeče Microsoft Internet Explorer verze 9.0 a vyšší, Mozilla Firefox a Google Chrome v aktuálních verzích.

Od 28. 10. 2016 je vypnuta podpora zastaralého protokolu SSLv3 na serverech produkčního prostředí IS SZIF. Nadále bude možné používat pouze protokoly TLSv1.

Doporučení pro uživatele v případě, že se po vypnutí protokolu SSLv3 uživateli zobrazí informace, že stránku nelze zobrazit (nenaváže se spojení):

  • Pro MS Internet Explorer verze 8, 9, 10 a 11 - v takovém případě je třeba v části Nástroje - Možnosti internetu - záložka Upřesnit - stisknout tlačítko Obnovit upřesňující nastavení, tím dojde k zapnutí TLS 1.0;
  • Pro již nepodporované prohlížeče MS Internet Explorer verze 6 a 7 je nutný upgrade na některou z podporovaných vyšších verzí;
V případě potřeby se můžete obracet na naši Infolinku technické pomoci tel.: 222 871 871, e-mailová adresa info@szif.cz.

Zabezpečení komunikace v sekci webu Portál farmáře

Přihlašovací údaje do Portálu farmáře jsou chráněny zabezpečenou komunikací. Pro zamezení bezpečnostních hlášek prohlížeče si stáhněte Certifikát 1. certifikační autority (1.CA).

Informace prezentované v jiných formátech

Některé informace na tomto webu jsou dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Reader.
  • DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče (Word Viewer, Excel Viewer, PowerPoint Viewer 2007)
  • RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu technického správce serveru - info@szif.cz.