Propagace spotřeby medu

Projekt Českého svazu včelařů (ČSV) byl realizován v letech 2006 až 2010. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit povědomí o kvalitním domácím medu vyprodukovaném v rámci EU prostřednictvím komunikace s médii a komunikace s laickou i odbornou veřejností. Program byl zaměřen na vnitřní trh a celkově byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 6,2 mil. Kč v poměru 50% EU, 20% ČR a 30% ČSV.

Propagace ekologického zemědělství a jeho produktů - Přírodní bohatství

Jedná se o projekt, který byl realizován v letech 2007 až 2010 na vnitřním trhu a jehož žadatelem a realizátorem byl Státní zemědělský intervenční fond. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit povědomí a informovanost veřejnosti o ekologickém zemědělství a zvýšit odběr biopotravin. Celkem byla vynaložena částka ve výši 28 mil. Kč, z toho podíl EK činil 12 mil. Kč a podíl ČR činil 16 mil. Kč.

Med - zvýšení jeho domácí spotřeby

Jedná se o projekt Českého svazu včelařů (ČSV), jehož realizace probíhala v letech 2010 až 2013. Hlavním cílem projektu bylo informovat spotřebitele a širokou veřejnost o nutričních hodnotách pravého přírodního medu a upozornit spotřebitele na vysokou kvalitu medu produkovaného v rámci EU ve srovnání s dovozem méně kvalitních směsných medů ze zemí mimo EU. Sekundárním cílem projektu bylo zvýšení spotřeby medu v rámci ČR a tím i podpora místních producentů. Program byl zaměřen na vnitřní trh a byl financován z 50% EU, z 30% SZIF a z 20% ČSV. Celkově byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 26 mil. Kč.

„Bílé plus“ (Mléko. Velké PLUS pro vás)

Jednlo se o projekt Agrární komory ČR zaměřený na propagaci mléka a mléčných výrobků na vnitřním trhu. Program byl financován z 50 % z evropských zdrojů, z 30 % z rozpočtu ČR a z 20% žadatelem. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit spotřebu mléka a mléčných výrobků u všech skupin populace v ČR. Tento projekt s rozpočtem 10 mil. Kč byl realizován v období od září 2010 do září 2013.

„Bílé plus“ (Mléko a mléčné výrobky, VELKÉ PLUS pro vás)

Jednalo se o pokračování propagačního programu „Bílé plus. Mléko, velké PLUS pro vás.“, který byl úspěšně realizován v letech 2010 – 2013. Hlavním cílem navazujícího projektu byla komunikace benefitů konzumace mléka a mléčných výrobků, zvýšení povědomí spotřebitelů o těchto výhodách a nárůst spotřeby mléka a mléčných výrobků u všech skupin populace České republiky. Na tomto projektu spolupracovali odborníci, kteří mají dlouholeté zkušenosti s výzkumem mléka, lékaři a nutriční specialisté. Plán komunikace byl zaměřen na aktuální témata medializovaná prostřednictvím aktivit typu webové stránky, PR aktivity, veletrhy a výstavy, akce pro základní školy a mléčný festival Milkparade. Žadatelem o projekt byla Agrární komora ČR a byl spolufinancován z prostředků Evropské unie (50%), České republiky (30%) a Agrární komory ČR (20%). Projekt byl realizován od února 2014 do února 2017 v České a Slovenské republice. Celkově byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 12,5 mil. Kč.

Řepkový olej – olej nad zlato

Propagační program byl zaměřen na podporu potravinářského využití řepkového oleje na vnitřním trhu. Hlavním cílem kampaně bylo zvýšit povědomí veřejnosti o nutričních vlastnostech řepkového oleje, zpopularizovat jej a zajistit jeho pozitivní medializaci. Žadatelem byl Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO). Program byl financován z 50% EU, z 30% SZIF a z 20% SPZO a jeho realizace probíhala od září 2012 do září 2015. Celkově byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 15 mil. Kč. V rámci projektu byly realizovány aktivity typu roadshow, ochutnávky, PR aktivity, web, aktivity na Facebooku, účast na výstavách a veletrzích apod.

Propagační kampaň pro EU systém kvality zemědělských produktů

Cílem je propagačního programu bylo seznámit veřejnost s celoevropským systémem značení, které garantuje vysokou kvalitu potravin. Tato kampaň měla spotřebitelům pomoci orientovat se ve značení Chráněné zeměpisné označení (CHZO), Chráněné označení původu (CHOP) a Zaručená tradiční specialita (ZTS) používaného v rámci Evropského systému kvality. Jejich získání je vázáno na splnění přísných kritérií, takže spotřebitel má garanci, že produkt se značkou kvality prošel procesem, který potvrzuje jeho jedinečnost. Nositeli těchto označení jsou například produkty České pivo, Špekáčky, Olomoucké tvarůžky, Zlatá niva, Pardubický perník, Hořické trubičky a další. Předkládající organizací je Potravinářská komora ČR (PK ČR). Program byl financován z 50% EU, z 30% SZIF a z 20% PK ČR, byl realizován od září 2012 do září 2015 se zaměřením na český a slovenský trh. Celkem byly na realizaci projektu vynaloženy finanční prostředky ve výši 53 mil. Kč. Projekt zahrnoval aktivity typu tiskové konference, setkání s novináři, webové stránky, účasti na veletrhu, reklamy v TV, tiskové reklamy a semináře pro odbornou veřejnost.

Kvalitní evropské mléčné výrobky

Jednalo se o propagační program zaměřený na propagaci kvalitních evropských mléčných výrobků na trhu Ruské federace a Ukrajiny. Cílem projektu bylo informovat potenciální spotřebitele, odbornou a podnikatelskou veřejnost o vysoké kvalitě, bezpečnosti, a výjimečné chuti evropských mléčných výrobků. Žadatelem byl Českomoravský svaz mlékárenský (ČMSM). Program byl financován z 50% EU, z 30% SZIF a z 20% ČMSM a byl realizován od července 2013 do července 2016. Celkově byly na realizaci projektu vynaloženy finanční prostředky ve výši 99 mil. Kč. Realizace zahrnovala aktivity typu webové stránky, účasti na veletrzích, výrobu a distribuci dárkových předmětů, reklamy na billboardech a v tisku.

Kvalita z Evropy – chutě s příběhem

Jednalo se o projekt Potravinářské komory České republiky a pokračování projektu „Propagační kampaň pro EU systém kvality zemědělských produktů“. Propagační program byl realizován v letech 2015 – 2018. Hlavním cílem kampaně byla stabilizace a další zvýšení znalosti systému chráněných označení, která uděluje výrobkům splňujícím stanovená kritéria Evropská unie. Program byl financován z 50% EU, z 30% SZIF a z 20% PK ČR a byl zaměřen na český a slovenský trh. Celkem byly na realizaci projektu vynaloženy finanční prostředky ve výši 99 mil. Kč.

EU MILKY WAY – EU MLÉČNÁ CESTA

Jednalo se o program zaměřený na propagaci evropských mléčných výrobků na trzích třetích zemí, konkrétně na Libanon, Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty. Cílem programu bylo poskytování informací a provádění propagačních opatření na podporu mléčných výrobků, jako jsou čerstvé mléčné výrobky, trvanlivé mléčné výrobky a sýry. Program reagoval na rostoucí mezinárodní obchodní poptávky po mléčných výrobcích a to zejména s ohledem na klimatické a ekonomické charakteristiky cílových zemí a v návaznosti na zrušení režimu mléčných kvót v zemích EU. Předkládající organizací byl Českomoravský svaz mlékárenský (ČMSM). Program byl financován z 50% EU, z 30% ČR a z 20% ČMSM. Program probíhal od února 2016 do února 2019. Celkově se byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 5 190 018 EUR (140,1 mil. Kč). Realizace zahrnovala akce v místech prodeje, účast na výstavách a veletrzích, inzerci v časopisech, public relations, mise do výrobních závodů a mlékařské vzdělávací konference.

Zrozeno v EU

Program „Zrozeno v EU“, předložený Agrární komorou ČR, byl realizován od dubna 2019 do března 2022. Volně navazoval na úspěšné programy z předchozích let: „Bílé plus. Mléko, velké plus pro vás” a „Bílé plus. Mléko a mléčné výrobky, velké plus pro vás“. Program propagoval zemědělství jako celku se zaměřením na vybrané komodity, jako jsou mléko, maso, ovoce, zelenina, oleje a víno. Cílem programu bylo poskytování informací a propagačních opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu. Program byl realizován v České republice a na Slovensku. Sekundárním cílem bylo zvýšit povědomí o kvalitě, chutích, tradicích a rozmanitosti zemědělských a potravinářských produktů od českých a slovenských spotřebitelů. Celkový rozpočet programu byl 1 060 000 EUR (28,6 mil. Kč) z toho 70 % hradila EU a 30 % Agrární komora ČR jako žadatel. V rámci programu probíhaly aktivity jako reklamy v televizi, tisku, na internetu, sociálních sítích, dále účast na veletrhu Země živitelka, vzdělávací výlety na farmy pro střední školy a informační akce spolu s ochutnávkami přímo ve školách.