SZIF poskytuje

Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů. Záměrem je pomoci malým hospodářským subjektům ve venkovských oblastech s cílem společně nalézt úspory z rozsahu, kterých nedosahují, pokud působí samostatně. Podporován bude vznik a koordinace spolupracujících subjektů, tzn. spolupráce na tvorbě studií, podnikatelského plánu a další relevantní dokumentace. Podporovány budou také společné investice, tzn. pořízení konkrétní technologie či stroje k výkonu jejich činnosti nebo modernizace nebo výstavba skladovacích a výrobních prostor nebo provedení stavebních prací potřebných k umožnění efektivního využití zdrojů.

Zpravodajství

Archiv

Ke stažení