SZIF poskytuje

Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů na nastavení udržitelného zajišťování a využívání lokálních zdrojů biomasy v procesech výroby energie, potravin a v průmyslových procesech. Podpora je zaměřena na vznik a koordinaci spolupracujících subjektů, na analýzu vztahů mezi subjekty a nastavení spolupráce při zajišťování a využívání místních zdrojů biomasy. Podporována je spolupráce na tvorbě studií, podnikatelského plánu a další relevantní dokumentace vztahující se k zajišťování a využívání lokálních zdrojů biomasy. Podporovány jsou rovněž výdaje na mzdu koordinátora projektu. Investiční výdaje v této operaci nebudou podporovány.

Ke stažení