SZIF poskytuje

Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

V rámci této operace budou podporovány investice zaměřené na diverzifikaci činností zemědělských subjektů do nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů (projekt nesmí sloužit pouze ke krytí energetických potřeb žadatele) a využívání vedlejších produktů a surovin pro účely biologického hospodářství, zejména z oblasti výstavby zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie (investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv a bioplynové stanice).

Více

Zpravodajství - Archiv

Zpět

Ke stažení