SZIF poskytuje

Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Operace je zaměřena na podporu rekonstrukce porostů náhradních dřevin. V rámci této operace je podporováno snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy, příprava ploch před zalesněním, umělá obnova sadbou, hnojení lesních dřevin při výsadbě a ochrana založeného porostu. Operace je zacílena na lesní pozemky s porosty náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B.

Více

Zpravodajství

Archiv

Ke stažení