Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Finanční zdraví

Povinnost hodnocení finančního zdraví žadatele vyplývá z podmínek pro poskytování dotace konkrétního dotačního titulu. Hodnocení je aplikováno na projektová opatření Programu rozvoje venkova 2014+ (vyjma např. 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny, 4.3.1 Pozemkové úpravy) a na dotační programy Národních dotací (dotační program 13. Podpora zpracování zemědělských produktů). Prokázání finančního zdraví žadatelů vychází z účetní závěrky, evidence příjmů, výdajů, majetku, závazků a případně dalších informací ovlivňujících riziko možného úpadku žadatele.

Více

Ke stažení