Obsah sekce: Zpravodajství

Harmonogram příjmu projektových operací PRV.

Harmonogram výzev PRV pro rok 2021.

Rok 2021

Jarní kolo - od 15. června 2021

 • 1.1.1 Vzdělávací akce
 • 1.2.1 Informační akce
 • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Podzimní kolo (předpoklad říjen 2021)

  Podzimní kolo (předpoklad říjen 2021)
 • 1.1.1 Vzdělávací akce
 • 1.2.1 Informační akce
 • 4.3.2 Lesnická infrastruktura
 • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
  • Investiční záměr a) Investice do nezemědělských činností – území České republiky kromě krajů Ústeckého Moravskoslezského a Karlovarského
  • Investiční záměr b) Investice do nezemědělských činností – území krajů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského
  • Investiční záměr c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

 • Konkrétní termíny příjmu žádostí budou zveřejněny nejméně dva měsíce před zahájením daného kola příjmu žádostí.
  Harmonogram bude průběžně aktualizován v závislosti na disponibilních finančních prostředcích.

  Zpravodajství

  Žádné aktuální zprávy k zobrazení

  Archiv