Obsah sekce: Zpravodajství

Harmonogram příjmu projektových operací PRV.

Harmonogram výzev PRV pro rok 2022.

Rok 2022

Jarní kolo (od 5. 4. 2022 8:00 do 26. 4. 2022 18:00)

 • 1.1.1 Vzdělávací akce
 • 1.2.1 Informační akce
 • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
  • Investiční záměr c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

Podzimní kolo (4. 10. 2022 - 25. 10. 2022)

 • 1.1.1 Vzdělávací akce
 • 1.2.1 Informační akce
 • 6.4.1 c) Investice do nezemědělských činností
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
 • 8.5.1 Investice do ochrany MZD
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
 • 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Průběžná výzva duben–listopad 2022 - 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Konkrétní termíny příjmu žádostí budou zveřejněny nejméně dva měsíce před zahájením daného kola příjmu žádostí.
Harmonogram bude průběžně aktualizován v závislosti na disponibilních finančních prostředcích.

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv