Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Harmonogram výzev

Harmonogram výzev PRV na roky 2015 – 2017. Aktualizováno k únoru 2017.

Rok 2015

Podzimní kolo

 • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • 4.3.2 Lesnická infrastruktura
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
 • 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Závěr roku 2015 - kontinuální příjem

 • 4.3.1. Pozemkové úpravy *

* Pozn. Opatření 4.3.1. Pozemkové úpravy bude spuštěno po dohodě mezi SZIF a SPÚ, přičemž bude dohodnut způsob a dávkování podaných projektů tak, aby nedošlo k zahlcení administrativní kapacity SZIF

Rok 2016

Jarní kolo (v termínu 3. 5.–23. 5.)

 • 1.1.1 Vzdělávací akce
 • 1.2.1 Informační akce
 • 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
 • 6.4.2 Podpora agroturistiky
 • 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
 • 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
 • 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
 • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 • 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
 • 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
 • 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
 • 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

Podzimní kolo (v termínu 11. 10.–31. 10.)

 • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • 4.3.2 Lesnická infrastruktura
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
 • 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP
 • 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
 • 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
 • 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

Rok 2017

Jarní kolo (zpravidla v termínu 4. 4.–24. 4.)

 • 1.1.1 Vzdělávací akce
 • 1.2.1 Informační akce
 • 4.3.2 Lesnická infrastruktura
 • 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
 • 6.4.2 Podpora agroturistiky
 • 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů(bude vyhlašováno dle disponibilní alokace)
 • 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
 • 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
 • 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
 • 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
 • 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Podzimní kolo (zpravidla v termínu 10. 10.– 30. 10.)

 • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
 • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
 • 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
 • 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
 • 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

Operace s vlastním režimem vyhlašování příjmu

 • operace 2.1.1 Poradenství – bude vyhlašováno ad hoc dle vlastního režimu
 • operace 4.3.1 Pozemkové úpravy – kontinuální příjem, závěr roku 2015
 • opatření 19 Leader – zpravidla v termínu 1. 2.–31. 8., v roce 2016 2. 5.–31. 8.
 • operace 16.1.1 Podpora zřizování a fungování operačních skupin v rámci EIP v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti - bude vyhlášena pouze dvakrát za období, a to v roce 2016 a 2017
 • operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách a 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi – budou vyhlašovány v závislosti na výskytu a rozsahu kalamitních situací
 • Technická pomoc – kontinuální příjem, od roku 2015

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv

Ke stažení