PŘEHLED KROKŮ K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

Níže naleznete jednotlivé kroky, které popisují administraci Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 dle konkrétních kol příjmu žádostí. Uvedený přehled kroků administrace je pouze informativní – kompletní postup resp. podmínky jsou uvedeny v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“) a „Podrobných postupech“ k jednotlivým administrativním krokům, na které jsou v Pravidlech uvedeny odkazy. Postupně zde budou doplňovány odkazy na jednotlivé „Podrobné postupy“ v souladu s harmonogramem administrace konkrétního kola příjmu žádostí.


Přehled kroků k předkládání Žádosti o dotaci – 14. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020 Přehled kroků k předkládání Žádosti o dotaci – 13. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020 Přehled kroků k předkládání Žádosti o dotaci – 12. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020 Přehled kroků k předkládání Žádosti o dotaci – 11. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020 Přehled kroků k předkládání Žádosti o dotaci – 10. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020 Přehled kroků k předkládání Žádosti o dotaci – 9. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020 Přehled kroků k předkládání Žádosti o dotaci – 8. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020 Přehled kroků k předkládání Žádosti o dotaci – 7. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020 Přehled kroků k předkládání Žádosti o dotaci – 6. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020