Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Redefinice LFA

Redefinicí se rozumí nové vymezení LFA. Netýká se však horských LFA, je navržena především pro ostatní LFA (jiné než horské oblasti, které čelí značným přírodním znevýhodněním), pro které neexistovala jednotná kritéria v rámci EU, která by zaručila, že podpory jsou v EU distribuovány v porovnatelných podmínkách. EK proto navrhla soubor klimatických a půdních kritérii, na základě kterých je možné exaktně určit přírodní znevýhodnění v dané oblasti.

Redefinice se skládá ze dvou kroků. Prvním krokem je vymezení přírodně znevýhodněných území, po němž následuje 2. krok, jehož úkolem je vyřadit takové oblasti, které své přírodní znevýhodnění překonaly.
Toto nové vymezení je pro všechny členské státy EU povinné nejpozději od roku 2018.
Evropská komise souhrnně označuje LFA s redefinovanými oblastmi jako ANC (Areas with Natural Constraints).
Z důvodu redefinice bude nově stanovena také výše dotace.

Ke stažení

  • Legislativa
    • Nařízení vlády č. 43/2018 Sb.
      15MB|o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády