SZIF poskytuje

Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

M19 LEADER

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Metoda LEADER je iniciativou propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku, jejíž hlavním cílem je intenzivní podpora rozvoje venkova prostřednictvím místních obyvatel. Implementace metody LEADER probíhá prostřednictvím místních akčních skupin (dále jen „MAS“). MAS je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem působící na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí strategii.

Více

Zpravodajství

Archiv

Ke stažení