Obsah sekce: Ke stažení

M20 Technická pomoc

Technická pomoc je dle článku 59 nařízení (EU) č. 1303/2013 určena pro řádné zajištění implementace Programu rozvoje venkova a k zabezpečení činnosti Celostátní sítě pro venkov.

Budou se podporovat opatření v oblasti přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, informování a komunikace, vytváření sítí, řešení stížností, kontroly a auditu a na podporu opatření ke snížení administrativní zátěže příjemců.

Ke stažení