Obsah sekce: Ke stažení

Programové dokumenty

Základními programovými dokumenty jsou Společný strategický rámec (SSR), Dohoda o partnerství a Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

Společný strategický rámec je dokument, který převádí cíle a záměry strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění do podoby klíčových akcí pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy), zřizuje pro každý tematický cíl klíčová opatření, která mají být podporována z jednotlivých ESI fondů, a mechanismy pro zajištění soudržnosti a souladu programování ESI fondů s hospodářskými politikami a politikami zaměstnanosti členských států a EU.

Více

Ke stažení