Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

1.2. Realizace místní rozvojové strategie

Podporu lze poskytnout na projekty, které jsou v souladu se schváleným Strategickým plánem Leader místní akční skupiny a stanovenými podmínkami opatření Programu rozvoje venkova.
Projekty k realizaci vybírá na základě předem stanovených bodovacích kritérií místní akční skupina prostřednictvím své výběrové komise. Do bodovacích kritérií musí být jako kritérium zahrnuto uplatňování inovačních přístupů. Výběr projektů Místními akčními skupinami probíhá minimálně jednou do roka.
Opatření se realizuje na základě principů Leader.

Více

Ke stažení